uthyrning test

Uthyrning

Miniramper

Miniramp #1

Miniramp #1 är vår minsta miniramp, konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood. Tack vare rampens konstruktion som består av mindre moduler så är rampen lämplig att använda inomhus i lokaler som saknar större portar för inlastning .Rampen finns i två utförande en som har radien  225cm vilket resulterar i att rampen blir snabbare och  en med radie 240cm som gör att rampen blir lite mjukare i böjen. Ramperna är lämplig både för teknisk åkning och airs, för både BMX, MTB, skateboard,Kickbike och inlines.

Tillval till rampen med 225cm  radie: Subbox. Centrerad på den lilla plattformen. Bredd: 238cm. Höjd: 80cm. Djup: 60cm.

Tillval till rampen med 240cm radie:  Subbox. Täcker hela lilla plattformen. Bredd: 476cm. Höjd: 80cm. Djup: 150cm

För montering av rampen krävs ett plant underlag på minst 14 x 6 meter.

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Monteringstid: cirka 6 timmar.
Nermontering: cirka 4 timmar.

Mått

Radie: 225cm
Längd: 1090cm
Bredd: 476cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 476 x 238cm
Liten plattform: 476 x 119cm

Miniramp #2

Det här är vår större miniramp och den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood. Tack vare rampens konstruktion som består av mindre moduler så är rampen lämplig att använda inomhus i lokaler som saknar större portar för inlastning. Radien är på 240cm vilket resulterar i att rampen passar till teknisk åkning samt höga airs. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

Tillval:  Subbox som tillval. Den är 80cm hög, 476cm bred och 150cm djup. Subboxen monteras på sidan med lilla plattformen.

För montering av rampen krävs ett plant underlag på minst 14 x 6 meter (eller 16 x 7 meter med extra sektion och subbox).

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 5 timmar.

Mått.

Radie: 240cm
Längd: 1136cm (med tillval subbox 1286cm)
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform: 595 x 119cm
Total höjd subbox (exkl räcke): 265cm

Miniramp Corner

Denna miniramp corner är  samma som miniramp #2  fast med en 90 graders corner . En bra ramplösning om man vill använda miniramp plattform som start ramp till t.ex. en street yta m.m.

Den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood.
Det finns möjlighet att lacka/måla åkytan på rampen. Radien är på 240cm. Passar både BMX, MTB, skateboard och inlines.

Vill man hellre ha miniramp-bilen med corner så går det också bra.

Tillval:  Subbox som tillval. Den är 80cm hög, 476cm bred och 150cm djup. Subboxen monteras på  lilla plattformen.

För montering krävs ett plant underlag på minst 11 x 15 meter.
Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 6 timmar.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 1136cm (med tillval subbox 1286cm)
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform: 595 x 119cm
Extension bredd: 119cm
Extension höjd: 25cm över ramphöjden (totalt 210cm)
Bank bredd: 300cm
Bank längd: 420cm
Bank radie: 800cm

Tillval:
Total höjd subbox (exkl räcke): 
265cm
Subbox höjd: 80cm över ramphöjden (totalt 265cm)
Subbox plattform bredd: 476cm
Subbox plattform djup: 150cm

Miniramp med bil

Minirampen med bil är ungefär samma som miniramp #2, fast den ena sidan är byggd på en skåpbil. Den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood.

Denna ramp är lämpad för utomhusevenemang eller arenor där man kan köra in hela bilen. Radien är på 240cm. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

För montering krävs ett plant underlag på minst 14 x 9 meter.

Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 5 timmar.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 1316cm
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform djup: 60cm
Subbox höjd: 100cm över ramphöjden (totalt 285cm)
Subbox plattform djup: 188cm
Subbox plattform bredd: 476cm
Extension höjd: 25cm över ramphöjden (totalt 210cm)
Extension bredd: 119cm

Super-ramp

Super-rampen är vår största ramprigg. En miniramp med både streetspine och boxjump integrerat i rampen. Med denna setup så får man med all åkning, allt från tekniskt till boxjump-trick.

Rampen är konstruerad av stål med en åkyta av målad plywood. Rampen är uppbyggd av moduler + miniramp-bilen. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

För montering krävs ett plant underlag på minst 22x8m

Monteringstid: cirka 11 timmar.
Nermontering: cirka 8 timmar.

Streetramper

Boxjump för BMX/MTB

Boxjump #1

Detta boxjump har en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood.

Den är främst avsedd för BMX och MTB, men upphoppet och landningen kan användas som quarterpipe respektive bank till en streetyta för BMX, MTB, skateboard och inlines. Det är att rekommendera att använda någon av våra quarterpipes för att få fart till hoppet.

Det finns möjlighet att lacka/måla åkytan på rampen.

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Mått

Radie upphopp: 240cm
Total längd: 810cm
Längd upphopp: 220cm
Längd platå: 240cm
Längd landning/bank: 350cm
Bredd landning/bank: 300cm
Bredd upphopp: 150cm
Höjd: 140cm


Boxjump #2

Detta boxjump har en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood.

Den är främst avsedd för BMX och MTB, men landningen kan användas som bank till en streetyta för BMX, MTB, skateboard och inlines. Det är att rekommendera att använda någon av våra quarterpipes för att få fart till hoppet.

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Mått

Radie upphopp: 260cm
Höjd upphopp: 160cm
Bredd upphopp: 150cm
Längd upphopp:
Bredd landning/bank: 300cm
Längd Landning/bank: 400cm
Höjd landning: 140cm


Boxjump #3

Åkyta av målad björkplywood.

Den är främst avsedd för BMX och MTB, men landningen kan användas som bank till en streetyta för BMX, MTB, skateboard och inlines. Det är att rekommendera att använda någon av våra quarterpipes för att få fart till hoppet.

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil på monterings ytan.

Mått

  Radie upphopp: 260cm
  Höjd upphop: 160cm
  Bredd upphopp: 150 cm
  Längd landning/bank: 440cm
  Bredd landning/bank: 350cm
  Längd gap: 150cm-uppåt
  Höjd landning: 170cm


Big air landning

Vår big air landning är en av våra största riggar men samtidigt en av våra smidigaste eftersom man blåser upp den med en fläkt. En riktigt spektakulär show som verkligen drar uppmärksamheten till sig.
Den är framförallt lämpad för MTB och BMX.

Radie upphopp: 400cm
Höjd upphop: 220cm
Bredd upphopp: 140 cm
Längd landning/bank: 1400cm
Bredd landning/bank: 600cm
Längd gap: 100cm-uppåt
Höjd landning: 170cm

Krävs 70 m lång yta för att kunna få fart till hoppet.
Alternativ är att bygga en startramp då går det att köra på mindre ytor.

Funbox

Nybörjar Funbox.

En liten Funbox/mini Boxjump med svag böj både på upphopp och landning.

Mått

Bredd: 119cm
Längd: 282cm
Längd plattform: 94cm
Höjd: 40cm


Funbox

Denna funbox består av ett upphopp med 230cm radie, två stycken banks, ett runt räcke och en 25cm bred grindledge på ena sidan med runda copings på båda sidor. Den har en konstruktion av stål med en målad åkyta av formplywood. Grindledgen har sidor av björkplywwod. Bör användas i kombination med quarterpipes som man kan vända på eller ta fart ifrån.

Den ena banken med räcke går att ta bort om platsen inte räcker till.

Mått

Radie quarter/upphopp: 230cm
Total längd: cirka 750cm
Total bredd: cirka 560cm
Höjd plattform: 100cm
Längd plattform: 250cm
Bredd plattform: 250cm
Längd banks: 310cm
Bredd banks: 250cm
Lutning banks: cirka 18°
Höjd grindledge: 60cm
Bredd grindledge: 25cm
Höjd räcke: 60cm

Grindcurb

Nybörjar Grindcurb

Liten vikbar samt transportabel funbox/gridcurb i bra storlek för nybörjare men som kan används av alla. Två höjder 23cm eller 40cm.Går att uppgradera till dubbla längden.
– Vikt 35kg
– Maximum belastning 220kg

Mått

Längd: 119cm
Bredd: 94cm
Höjd: 23-40cm


Grindcurb #1

Denna grindcurb har en konstruktion av stål med sidor av målad björkplywood. Uppepå är det en hal mörkbrun formplywood som gör att det glider bättre. Den har vinkeljärn som coping.

Mått

Längd: 241cm
Bredd: 85cm
Bredd lägre delen: 58cm
Bredd högre delen: 27cm
Höjd lägre delen: 42cm
Höjd högre delen: 62cm


Grindcurb #2

Denna grindcurb har en konstruktion av aluminium med sidor av målad björkplywood. Uppepå är det en mönstrad formplywood med bra fäste. 10 cm  innanförvinkeljärnet är det en hal formplyfa som gör att det glider bättre. Den har vinkeljärn på båda sidor.Går att montera som två curbs som är 2 m långa och 1 m breda eller en lång på 4 m och 1 m bred. Finns i två höjder 30cm eller 50cm.

Mått

Längd: 200cm eller 400cm
Bredd: 100cm
Höjd : 30cm eller 50cm

Grindräcken

Litet grindräcke #1

Grindräcke i stål med ett 60 x 60mm fyrkantsrör överst. Den har gummibitar under stålplattorna vilket gör att den inte flyttar på sig när man åker på den.

Mått: 6cm fyrkantsrör.
Längd: 130cm
Höjd: 33cm


Litet grindräcke #2

Ovalt grindräcke i stål som kan justeras i höjd. Gummifötter för att skydda golv och hindra räcket från att glida.

Mått
Längd: 180cm
Höjd: 23cm-48cm


Långt grindräcke

Grindräcke i stål med ett 60mm runt rör överst. Den har gummi fötter under stålplattorna vilket gör att den inte flyttar på sig när man åker på den. Den är höj- och sänkbar.

Mått: 6cm i diameter
Längd: 320cm
Höjd: minst 28cm – max ?cm.

Quarterpipes

Nybörjar Bank/Quaterpipe.

En liten Quaterpipe för nybörjare . Kan uppgraderas till dubbel bredd.

– Vikt 71kg
– Maximum belastning 220kg

Lätt att flytta på två personer.

Mått

Radie: Svag böj.
Längd: –
Bredd: 119cm
Höjd: 83cm
Storlek på plattform:40 x 119cm


Liten quarterpipe #1

Quarterpipe med en konstruktion av stål med en åkyta av häxaplywood. Lätt att montera.

Mått

Radie: 240cm
Längd: -cm
Bredd: 120cm
Höjd: 150cm
Storlek på plattform: 120 x 120cm


Liten quarterpipe #2

Quarterpipe med en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood. Lätt att montera.Finns två stycken.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 270cm
Bredd: 150cm
Höjd: 140cm
Storlek på plattform: 60 x 150cm

Mellan quarterpipe

Dessa två quarterpipes har en konstruktion av stål med en åkyta av målad formplywood. De har 80cm höga räcken i bakkant och på sidorna av plattformarna.Finns två stycken.

Mått

Radie: 230cm
Längd: 364cm
Bredd: 250cm
Höjd (utan räcke): 180cm
Storlek på plattform: 130 x 250cm


Mellan quarterpipe #2

Denna street quarterpipe har en konstruktion av stål med en åkyta av målad formplywood. Denna quaterpipe har ingen coping.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 540cm
Bredd: 300cm
Höjd (utan räcke): 157cm
Storlek på plattform: 300 x 300cm


Stora quarterpipes

Quarterpipes (två stycken) med en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood. Lätt att montera. Bra komplement till boxjump eller funbox

Den ena är det en stor plattform på (300 x 600cm).

Den andra är det en 80cm hög subbox uppepå. Den har också en extension på höger sida som är 25cm högre än rampen och 120cm bred.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 530cm
Bredd: 600cm
Höjd: 180cm
Storlek på plattform: 300 x 600cm


Quarterbil

Den här quarterpipe-bil-rampen har en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood.

Den passar bra både som street-quarterpipe eller som ena sidan på en miniramp. Den är bra att ha i kombination med boxjumpet så man får fart att hoppa. Den vänstra sektionen är en extrasektion som är 131cm bred. Totalt med extrasektionen är rampen 595cm bred.

Det finns möjlighet att lacka/måla åkytan på rampen.

Eftersom rampen är byggd på bilen så måste det finnas plats för både bilen och rampen.

Mått

Radie: 240cm
Total längd: 478cm
Längd quarterpipe: 230cm
Djup plattform: 60cm
Bredd: 475cm
Höjd quarterpipe: 180cm
Höjd quarterpipe + extension: 205cm
Bredd extension: 120cm
Total höjd subbox: 280cm
Höjd subbox över quarterpipe: 100cm
Plattform subbox bredd: 464cm
Plattform subbox djup: 188cm

Spine

Nybörjar spine


En minispine för nybörjare. Går även att dela på till två flyouts.

Mått

Radie: Svag böj.
Längd: 188cm
Bredd: 119cm
Höjd: 40cm


Spine

Denna streetspine har en konstruktion av stål med en åkyta av målad björkplywood. Rekommenderas att användas ihop med våra street-quarterpipes så man får tillräckligt med fart.

Eftersom det inte finns coping på rampen är den bäst lämpad för BMX, MTB och inlines.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 480cm
Bredd: 300cm
Höjd: 157cm
Storlek på plattform: 30 x 300cm


Övrigt

Flatlandgolv

Golv för till exempel flatland. Har en konstruktion av trä med 15mm björkplywood uppepå. Den är gjord i 12 stycken sektioner som vardera är 1,5 x 3 meter stora total golv yta 6x9m.

Som extra tillval finns även ett tält med löstagbara väggar som är lika stort som golvet. Färg på tältet: vit.

Mått

Längd: 9 meter.
Bredd: 6 meter.
Höjd: 15cm.

Minibutik/backstage

Detta är en smidig lösning om man vill ha en snabb etablering av till exempel sin minibutik i samband med sitt event. Fäller man ner skåpets ramp direkt på scenen så har man ett perfekt backstagerum. Rummet har en takhöjd på cirka 2,4 meter och är cirka 7 kvm stort (2,1 x 3,4 meter). Finns även väggar av PVC-plast med stort antal öljetter i för att hänga upp kläder eller produkter. Det går även att montera klättervägg på sidan.

Mått

Längd: 3,4 meter
Bredd: 2,1 meter
Höjd: 2,4 meter

Mobil scener

Mobil scen

Scenen består av 1 x 2 meter stora podier som är 70cm höga och kan monteras ihop efter önskemål.

Scenerna på bilderna är 24kvm i olika utföranden.

Om man vill ha tak på scenen så blir den delen som är under tak 20kvm (4 x 5 meter).


Mini scen

Detta är en smidig lösning om man vill ha en snabb etablering av en mindre scen med backstage rum till sitt event. Scenen går att få med eller utan tak. Man fäller ner skåpets ramp så har man en scen på 5 kvm med perfekt backstagerum. Rummet har en takhöjd på cirka 2,4 meter och är cirka 7kvm stort (2,1 x 3,4 meter). Finns även väggar av PVC-plast med stort antal öljetter i för att hänga upp kläder eller produkter. Det går även att montera klättervägg på sidan på bilens skåp.

Mått rum.
Längd: 3,4 meter
Bredd: 2,1 meter
Takhöjd: 2,4 meter

Mått scen.
Djup: 2,4 meter
Bredd: 2,1 meter
Höjd: 1 meter

Musikanläggning

Vi hyr även ut musikanläggningar med sladdlösa mikrofoner, cd m.m. Finns både mindre anläggningar och större anläggningar för den mindre festivalen.

Tält

Uppblåsbart tält för att skydda eventet mot sol eller bara för att dra till sig uppmärksamhet.
Här ovan en maffig portal in på arenan under eventet Nässjö Rullar som drog 5500 åksugna ungdomar.

Mått:
Längd: 15m
Bredd: 11m
Höjd: 6m

Information och bokningar 

 fa-envelope-o  info@futurepromotion.se

  fa-phone  070-714 37 11‬