Trafikverkets skol show i full gång!

Årets första skol show blev rätt blöt med både regn och hagel. Det hindrade inte Enskedefältetsskolas elever att komma till Skolan en Söndag för att vara med på trafikkontorets cykelns dag.

Futurepromotion Alien Bikes Enskedefältetsskola