Trafikverket skol show (Barn,Motion & Xäkerhet”BMX”)

Förra veckan var jag & Lillis på besök i skolor i Haninges . Vi besökte ca: 1000 elever under två dagar.

Nästa stopp är Nacka 8 maj. Ses där.

Haninge kommuns hemsida läs här!

www.bmxskolshow.se