Miniramper

Information och bokningar 

 fa-envelope-o  info@futurepromotion.se

Miniramper

Miniramp #1

Miniramp #1 är vår minsta miniramp, konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood. Tack vare rampens konstruktion som består av mindre moduler så är rampen lämplig att använda inomhus i lokaler som saknar större portar för inlastning .Rampen finns i två utförande en som har radien  225cm vilket resulterar i att rampen blir snabbare och  en med radie 240cm som gör att rampen blir lite mjukare i böjen. Ramperna är lämplig både för teknisk åkning och airs, för både BMX, MTB, skateboard,Kickbike och inlines.

Tillval till rampen med 225cm  radie: Subbox. Centrerad på den lilla plattformen. Bredd: 238cm. Höjd: 80cm. Djup: 60cm.

Tillval till rampen med 240cm radie:  Subbox. Täcker hela lilla plattformen. Bredd: 476cm. Höjd: 80cm. Djup: 150cm

För montering av rampen krävs ett plant underlag på minst 14 x 6 meter.

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Monteringstid: cirka 6 timmar.
Nermontering: cirka 4 timmar.

Mått

Radie: 225cm
Längd: 1090cm
Bredd: 476cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 476 x 238cm
Liten plattform: 476 x 119cm

Miniramp #2

Det här är vår större miniramp och den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood. Tack vare rampens konstruktion som består av mindre moduler så är rampen lämplig att använda inomhus i lokaler som saknar större portar för inlastning. Radien är på 240cm vilket resulterar i att rampen passar till teknisk åkning samt höga airs. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

Tillval:  Subbox som tillval. Den är 80cm hög, 476cm bred och 150cm djup. Subboxen monteras på sidan med lilla plattformen.

För montering av rampen krävs ett plant underlag på minst 14 x 6 meter (eller 16 x 7 meter med extra sektion och subbox).

Det måste finnas möjlighet att köra fram bil för på- och avlastning.

Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 5 timmar.

Mått.

Radie: 240cm
Längd: 1136cm (med tillval subbox 1286cm)
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform: 595 x 119cm
Total höjd subbox (exkl räcke): 265cm

Miniramp Corner

Denna miniramp corner är  samma som miniramp #2  fast med en 90 graders corner . En bra ramplösning om man vill använda miniramp plattform som start ramp till t.ex. en street yta m.m.

Den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood.
Det finns möjlighet att lacka/måla åkytan på rampen. Radien är på 240cm. Passar både BMX, MTB, skateboard och inlines.

Vill man hellre ha miniramp-bilen med corner så går det också bra.

Tillval:  Subbox som tillval. Den är 80cm hög, 476cm bred och 150cm djup. Subboxen monteras på  lilla plattformen.

För montering krävs ett plant underlag på minst 11 x 15 meter.
Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 6 timmar.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 1136cm (med tillval subbox 1286cm)
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform: 595 x 119cm
Extension bredd: 119cm
Extension höjd: 25cm över ramphöjden (totalt 210cm)
Bank bredd: 300cm
Bank längd: 420cm
Bank radie: 800cm

Tillval:
Total höjd subbox (exkl räcke): 
265cm
Subbox höjd: 80cm över ramphöjden (totalt 265cm)
Subbox plattform bredd: 476cm
Subbox plattform djup: 150cm

Miniramp med bil

Minirampen med bil är ungefär samma som miniramp #2, fast den ena sidan är byggd på en skåpbil. Den är konstruerad av aluminium/stål med en åkyta av målad plywood.

Denna ramp är lämpad för utomhusevenemang eller arenor där man kan köra in hela bilen. Radien är på 240cm. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

För montering krävs ett plant underlag på minst 14 x 9 meter.

Monteringstid: cirka 8 timmar.
Nermontering: cirka 5 timmar.

Mått

Radie: 240cm
Längd: 1316cm
Bredd: 595cm
Höjd: 185cm
Stor plattform: 595 x 300cm
Liten plattform djup: 60cm
Subbox höjd: 100cm över ramphöjden (totalt 285cm)
Subbox plattform djup: 188cm
Subbox plattform bredd: 476cm
Extension höjd: 25cm över ramphöjden (totalt 210cm)
Extension bredd: 119cm

Super-ramp

Super-rampen är vår största ramprigg. En miniramp med både streetspine och boxjump integrerat i rampen. Med denna setup så får man med all åkning, allt från tekniskt till boxjump-trick.

Rampen är konstruerad av stål med en åkyta av målad plywood. Rampen är uppbyggd av moduler + miniramp-bilen. Passar både BMX, MTB, skateboard, kickbike och inlines.

För montering krävs ett plant underlag på minst 22x8m

Monteringstid: cirka 11 timmar.
Nermontering: cirka 8 timmar.