BMX Skolshow/Kvarnbacka skolan & Montessori Mondial Skolan.

Vår skolshow túrne rullar på dom två sista stoppen för vårens turne blev Kvarnbacka skolan & Montessori Mondial.