BMX Skolshow-Ålstensskolan

Som vi alltid i maj månad drar vår skolshow turné igång. Där vi besöker skolor runt om i Sverige för att inspirera till hjälm &cykel avvändandet. Vi är inne på vårt 22:a år med denna turné och första stoppet var Ålstensskolan i Bromma. Mer info om vår skolshow finns här!