BMX Skolshow / Cykelskola -2023

Under vår och höst har vi som tidigare år besökt flertalet skolor i Stockholms kommun och även ute i landet med vår BMX Skolshow & Cykelskola. Ett koncept vi startade år 2000 då var fokus att öka acceptansen att använda cykel hjälm och även inspirera till cykel användandet. Hela iden var att ”Inspirera snarare än Informera” Showen består av lättsam föreläsning om trafiksäkerhet/cykelhjälm och avslutas med en häftig BMX Show där fokus är vikten av cykelhjälm och att cykel användandet ska vara roligt. Med åren har vi utvecklat vårat koncept så vi även har aktiviteter som våra ”Alien Bikes” olika konstiga/roliga cyklar där tanken är att på ett roligt lekfullt sätt inspirera till cykel användandet. Sen har vi vår cykeltrafikbana med trafikljus, Vägmärken & övergångställe allt i miniatyr format. Vi har även med våra mini BMX & mini MTB cyklar för att även locka dom som inte vill eller kan cykla . Med dessa cyklar kan alla vara med och sparka sig fram , många har även lärt sig cykla tack vare dessa cyklar. Vi har märkt att lättaste sättet för elever att lära sig cykla eller lära sig kontrollera cyklarna bättre är att använda mindre cyklar där dom lätt kan nå marken med benen.

Under vår och höst besökte vi följande skolor:

Tornhagsskolan/ Linköping, Gullingeskolan/ Spånga, Sturebyskolan/Stureby, Elinsborgsskolan/ Spånga, Oxhagskolan/ Kista, Hägerstenhamnsskola/ Hägersten, Sundbyskolan/ Spånga, Kista international School, Cordobarskolan/Kista

När det gäller våra olika upplägg så är vår uppfattning följande.

BMX Skolshow (grundupplägg). Lättsam föreläsning som avslutas med en publiktävling och häftig BMX show för att inspirera till cykel användandet och cykel hjälm. Tanken är att inspirera snarare än bara informera!!

Detta upplägg fungerar bra ute(om vädret tillåter)eller inne i idrottshallen. Finns ingen gräns hur många som kan vara med samtidigt, det är lokalens storlek som avgör.

Lämpligt för ÅK 6-9

Sen har vi vår cykeltrafikbana lämpligt att dela upp klassvis och ett pass är 30-40 min.

Lämpligt för ÅK 1-5