BMX Skol Show/ Ålstensskolan

Stopp nummer två Ålstensskolan/Bromma :-).

BMX Skol Show, Ålstensskolan, Cykelnsdag, Bromma, Futurepromotion, Andreas Lindqvist