BMX Skolshow-Husbygårdsskolan

Stopp nr 2 på vår Järva turné blev Husbygårdsskolan.