BMX Skol Show /Vällingby

Vår skolshow rullar vidare. Vinstaskolan var näst på tur. Första gången vi besökte denna skola.